AE Projekt Sp. z o. o. jest firmą konsultingową i inżynierską.

Merytorycznymi obszarami naszej działalności są dyscypliny:

  • planowanie infrastrukturalne i energetyczne,
  • architektura i planowanie przestrzenne,
  • ekonomia i finanse,
  • szeroko rozumiana inżynieria i ochrona środowiska.

Firma dysponuje specjalistami o dużym doświadczeniu inżynierskim i organizacyjnym zdobytym w trakcie realizacji projektów w wymienionych powyżej obszarach działalności.