Projekt jest zbiorem działań:

 • o wysokim stopniu złożoności,
 • ściśle powiązanych pomiędzy sobą,
 • zmierzających do osiągnięcia wyznaczonego celu,
 • zaplanowanych na wstępie z określonym początkiem i zakończeniem.

Misją AE Projekt sp. z o.o. jest profesjonalna realizacja i obsługa projektów
na rzecz naszych Klientów oraz budowanie długoterminowych relacji z Klientami
opartych na wzajemnym zaufaniu. Tylko takie podejście w naszej opinii może przynieść
sukces w projektach realizowanych przy naszym współudziale przez naszych Klientów

 

Trzon zespołu AE Projekt stanowią specjaliści o gruntownym wykształceniu i dużym doświadczeniu w zarządzaniu projektami.

Firma jest młoda, ale personel firmy dysponuje szerokim doświadczeniem zdobytym w innych znanych polskich firmach konsultingowych i projektowych zajmujących się zagadnieniami merytorycznie powiązanymi z przedmiotem naszej działalności.

Kluczowi specjaliści dysponują doświadczeniem w zakresie opracowywania między innymi:

 • analiz przed inwestycyjnych i koncepcji,
 • studiów wykonalności,
 • dokumentów planowania przestrzennego i energetycznego,
 • dokumentów związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska.

 

AE Projekt dysponuje kadrą zarządzającą oraz specjalistami o dużym doświadczeniu w zakresie kompleksowego zarządzania i realizacji usług doradczych oraz projektowych.

Począwszy od fazy strategii i koncepcji, przez fazę studiów wykonalności i biznes planów, aż do dokumentacji wykonawczej i nadzoru nad realizacją projektów.

Nasze usługi oferujemy:

 • przedsiębiorstwom,
 • energetyce systemowej i lokalnej,
 • samorządom terytorialnym,
 • administracji państwowej,
 • inwestorom indywidualnym.