Projekt jest zbiorem działań:

  • o wysokim stopniu złożoności,
  • ściśle powiązanych pomiędzy sobą,
  • zmierzających do osiągnięcia wyznaczonego celu,
  • zaplanowanych na wstępie z określonym początkiem i zakończeniem.

Misją AE Projekt sp. z o.o. jest profesjonalna realizacja i obsługa projektów
na rzecz naszych Klientów oraz budowanie długoterminowych relacji z Klientami
opartych na wzajemnym zaufaniu. Tylko takie podejście w naszej opinii może przynieść
sukces w projektach realizowanych przy naszym współudziale przez naszych Klientów