Oferujemy współpracę w zakresie prowadzonej przez nas działalności w obszarach:

  • planowania przestrzennego,
  • planowania infrastruktury,
  • planowania strategicznego,
  • planowania lokalnego,
  • aplikowania o środki pomocowe,
  • procedowania i analiz w ochronie środowiska naturalnego.

Dysponujemy specjalistami w wymienionych obszarach i zainteresowani jesteśmy rozwijaniem współpracy z innymi ekspertami. W zakładce kontakt można znaleźć formularz, którym posłużyć można się dla nawiązania ewentualnej współpracy.